Az American Chemical Society hivatalosan bejegyezte magyar tagozatát

Amint, azt a Magyar Kémikusok Lapja 2002. decemberi számában hírül adtuk, múlt év májusában Pavláth Attila, az ACS korábbi elnöke javasolta a magyar tagozat életre hívását, akkori látogatása során. Felvetése eredményeképp 2002. októberében, a Magyar Kémikusok Egyesülete támogatásával és a hazai ACS-tagok részvételével, Pavláth Attila jelenlétében megfogalmazódtak a legfontosabb célok és a tevékenység formái, amit a jelenlévők Alapítói Nyilatkozatban összegeztek és egyben döntöttek, hogy az Amerikai Kémiai Társaság magyar szekciójának létrehozására vonatkozó szándékukat az előírások betartásával elfogadásra benyújtják az Amerikai Kémiai Társasághoz. Az akkori ülésen a jelenlévők Kiss Tamást az SZTE egyetemi tanárát elnökké, Darvas Ferencet a ComGenex elnökét titkárnak kérték fel.

A regisztrálási eljárás során az ACS International Activities Committee tavaszi ülésén a magyar tagozatot (ACS Hungary Chapter) bejegyzésre alkalmasnak találta, és a szeptemberi New York-i ülésen petíció formájában végleges jóváhagyásra javasolta az ACS Board számára. A Board Meetingre szept. 10-én a NY Hiltonban került sor, ahol Pavláth Attila támogató hozzászólása mellett az igazgatóság elfogadta a bejegyzési kérelmet. Az igazgatótanácsi ülésen megfigyelőként jelen volt az ACS egyidejűleg zajló konferenciáján előadást tartó Darvas Ferenc is. Az eseményről a Chemical Engineering News, október 6-i száma tudósít,... was approved unanimously by the ACS Council, as was a petition to charter a new International Chemical Sciences Chapter (similar to an ACS local section) in Hungary.

Tény, hogy a Hongkong és Szaud-Arábia mellett Európában elsőként megalakult ilyen típusú társaság számára jó lehetőségek kínálkoznak, amellyel nemcsak a magyar- amerikai tudományos kapcsolatokat mélyíthetjük el, de jó programmal, aktivitással számos területen kihasználhatjuk helyzeti előnyünket. A hazai ACS-tagok közgyűlését követően, ahol a magyarországi bejegyzésről döntöttek, kb. 20 fő jelent meg az Akadémiai Klubban november 28-án, hogy a 2004. évi elképzeléseket egy vacsora keretében megvitassa.

A jelenlévők egyik első feladatként jelölték meg, hogy az USA-ban dolgozó magyar vagy magyar származású ACS tag vegyészek tudomást szerezzenek az ACS Hungary létrejöttéről, ezért a jelenlegi tagok körlevelet (E-mailt) küldenek ismeretségi körükben és felvetik a megkeresettek csatlakozását.

A magyar tagozat egyik fontos tevékenységi területe lehet ACS tanfolyamok szervezése európai szakemberek számára magyarországi helyszínnel. Korábban ACS Prospectives néven, legutóbb Svájcban, szerveztek ilyen tanfolyamot gyógyszerkutatási területen. Magyarország fekvése, tudományos hagyományai és nem utolsósorban kedvezőbb árai miatt is vonzó helyszín lehet. Lehetséges témaként szóba jött a kémiai genomika, aminek első nemzetközi kismonográfiáját többek között az ACS magyar tagozatának két tagja szerkeszti és ennek kapcsán az előadók a fejezetszerzők közül kerülhetnek ki.

Fontosnak tartották a résztvevők a legközelebbi analitikával foglalkozó Vegyészkonferencián, egy külön szekció szervezését, ahová USÁ-ban élő, dolgozó híres magyar vagy amerikai szakembert lehetne meghívni előadónak. Ezt 2-3 hazai előadás egészítené ki, amelyekben az előadók közös magyar-amerikai kutatások eredményeiről számolnának be. Ugyanitt egy poszteren ill. szórólapon be lehetne mutatni az ACS H tevékenységét, törekvéseit.

A kommunikáció javítására egy honlap létesítése merült fel, ami azután kapcsolódna az ACS honlaphoz ill. más szakmai egyesületekhez. A levelezésre emellett, mint felvetették célszerű lenne egységes formátum, ami egy általánosan elfogadott lógót is tartalmazna. A legalkalmasabb kiválasztására a javasolt változatokat E-mailben köröztetik a tagok között és az elfogadott változatot benyújtjuk jóváhagyásra az ACS-hez.

Ugyancsak felvetetődött, hogy az ACS Hungary további feladata lehet a kémia népszerűsítése, is pl. egy középiskolai kémiai ismeretterjesztő honlap keretében, ahol ilyen szintű amerikai cikkek magyar fordítását tennék közzé. Többen javasolták, hogy az ACS Hungary építse ki hazai kapcsolatait, többek között az MKE-vel és az MTA-val, amely szervezetekkel együtt rendezhetné a programjait. Végül elhangzott az a felvetés, hogy Pavláth Attilát a tagok válasszák meg tiszteletbeli elnöknek a legközelebbi közgyűlésen, amelyre a magyarországi egyesületi bejegyzés után kerülne sor.

Az ACS Hungary Chapter jelenleg regisztrált és egyben alapító tagjai mindazok, akik aláírták az ACS Washingtoni Irodájának kiküldött vagy a Magyar Cégbíróságnak beadott megalakulási kérelmet.

Dr. Kiss Tamás (elnök) Szegedi Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Dr. Darvas Ferenc (titkár) ComGenex Rt.
Dr. Keserű György (kuratóriumi tag) Richter, BME

Összefoglalva, az ACS magyar tagozatának megalakulása mérföldkő lehet a magyar amerikai tudományos kapcsolatokban, és számos területen hozzájárulhat a hazai tudományos fejlesztési és diplomáciai elképzelésekhez. Várjuk tagjaink közé mindazokat, akik ACS tagsággal rendelkeznek és csatlakoznának a magyar tagozat törekvéseihez. Ezt az alábbi két E-mailen tehetik meg: Kiss Tamás (tkiss@chem.u-szeged.hu) ill. Darvas Ferenc (df.cgx@comgenex.hu).